Otázky a odpovede

 • Balenie lužických brikiet REKORD je možné vyhodiť do bežnej smetnej nádoby pre fólie a plasty alebo do smetnej nádoby pre starý papier (pre papierové tašky).

 • Silná produkcia čmudu alebo dymu spravidla vypovedá o nesprávnom palive, príp. o zlej manipulácii. Do spaľovacieho priestoru nepatrí lakované, vlhké a povrchovo upravované drevo, ako ani upínacie dosky a podobné predmety, vrátane odpadu.

  Nechajte oheň vyhorieť alebo vyhasnúť. Presvedčte sa, že sú zvyšky úplne vychladnuté a už netlejú a vyhoďte ich do smetníka. Pred ďalším vykurovaním by ste mali skontrolovať kvalitu vášho paliva.

  Popri nesprávnom palive môže byť dôvodom nesprávneho spaľovania aj zlá regulácia vzduchu. Pri tomto druhu ťažkostí pozrite návod na obsluhu vykurovacieho zariadenia.

 • Presklené dvierka znečistené od sadzí poukazujú väčšinou na neodbornú obsluhu zariadenia alebo na používanie nesprávnych či nízkohodnotných palív. Pokiaľ vykurujete podľa pokynov návodu na obsluhu vášho zariadenia, nemalo by k tomu vôbec dôjsť. Príčinou takéhoto znečistenia môžu byť brikety, ktoré nezodpovedajú štandardu kvality lužických brikiet REKORD, alebo ošetrené či vlhké drevo. Začadené presklené dvierka môžu byť po vychladnutí vyčistené pomocou prostriedku na čistenie skla, čističa sadzí pre krby alebo pomocou bežného čistiaceho prostriedku na drhnutie.

 • Horúci popol nikdy nevyhadzujte priamo do smetnej nádoby! Popol je potrebné najskôr opatrne naplniť do ohňovzdorného kovového zásobníka, až kým úplne nevychladne. Dávajte pozor na to, aby aj kovový zásobník stál na ohňovzdornom podklade (napr. dlaždice, kameň), aby sa tento nepoškodil prípadným zvyškovým teplom. Keď je popol studený a už nedochádza k vyžarovaniu tepla, môžete zvyšky pomaly vyprázdniť do smetnej nádoby s netriedeným odpadom.

  Vždy dávajte pozor na to, aby sa v popole nenachádzali zvyšky žeravých uhlíkov!

  Aj vo vychladnutom popole môžu zvyšky uhlíkov zapáliť ostatný odpad. Preto popol zozbierajte oddelene do ohňovzdorného zásobníka.

 • Tu je kompetentnou osobou napríklad kominársky majster. Kontakt naňho nájdete v katalógu firiem, ako napr. v Zlatých Stránkach pod branžou Kominári.

 • V návode na obsluhu zariadenia sú spravidla objasnené všetky dôležité otázky. Ak by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, obráťte sa priamo na výrobcu zariadenia.

 • Kombinácia palivového dreva s hnedouhoľnými briketami je principiálne zmysluplná. Spravidla by sa malo za účelom rýchleho ohrevu používať palivové drevo. Keď už drevo horí, dokladajte brikety pre udržiavanie tepla a sálania. Vždy dávajte pozor na to, aby bolo palivové drevo neošetrené a dostatočné vysušené, aby nedochádzalo k zbytočným emisiám. Za týmto účelom musí byť drevo uskladnené dva roky na suchom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi, aby bola prípustná hodnota zvyškovej vlhkosti nižšia ako 20 %.

 • Založenie ohňa:

  Na čistý rošt položte vhodné podpaľovače, dostatočné množstvo palivového dreva a niekoľko hnedouhoľných brikiet. Uveďte ovládače vzduchu/vzduchové šupátka do polohy zapaľovania, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď sa palivo úplne zapáli, nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko na želaný stupeň výkonu podľa návodu na obsluhu zariadenia, príp. znížte prívod vzduchu (nedostatočný prívod vzduchu spôsobuje nekvalitné spaľovanie). Na vznietenie ohňa nikdy nepoužívajte nevhodné pomocné prostriedky (napr. benzín)!

  Vykurovanie:

  Po fáze zapálenia vzniká lôžko zo žeravých uhlíkov. Za účelom vykurovania vytraste popol, príp. toto lôžko preh­rabte. Na lôžko zo žeravých uhlíkov položte niekoľko hnedouhoľných brikiet a nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko do polohy zapálenia, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď je palivo zapálené, nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko do polohy želaného tepelného výkonu.

  Udržiavanie tepla:

  Pred nočným odpočinkom priložte ešte dve až štyri hnedouhoľné brikety a počkajte, kým sa rozhoria. Potom nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko podľa návodu na obsluhu. Nasledujúce ráno môžete po vysypaní popola, príp. po prehrabaní lôžka zo žeravých uhlíkov, pridať na lôžko drevo a niekoľko hnedouhoľných brikiet. Postupujte pritom podľa pokynov k vykurovaniu.

 • Používanie hnedouhoľných brikiet je povolené iba v overených zariadeniach, ktoré výrobca vykurovacieho zariadenia v návode na obsluhu schválil pre používanie brikiet z hnedého uhlia. Vo všeobecnosti platí: hnedouhoľné brikety sa môžu používať iba vo vykurovacích zariadeniach s uzatvoreným spaľovacím priestorom, u ktorých je k dispozícii rošt so schránkou na popol.

  Pozorne si prečítajte návod na obsluhu vykurovacieho zariadenia a v prípade pochybností o vhodnosti tohto druhu paliva sa obráťte na výrobcu tohto zariadenia.

 • Lužické brikety REKORD sa vyznačujú:

  • vysokou výhrevnosťou (≥5,3 kWh/kg, resp. ≥19 MJ/kg)
  • nepatrným obsahom síry a popola
  • optimálnym správaním pri spaľovaní
  • dlho pretrvávajúcim sálaním tepla
  • vysokou tvarovou stálosťou pri spaľovaní a nízkym odieraním
  • čistou a nekomplikovanou manipuláciou
 • Je veľa možností ako získať vykurovacie zariadenie. Určite ich nájdete u výrobcu kachľových pecí, v predajniach s kozubmi a krbmi a v supermarketoch so stavebným tovarom. Okrem toho existujú rôzne internetové obchody, ktoré ponúkajú kozuby a krby. Alebo sa môžete obrátiť priamo na jedného z mnohých výrobcov krbov.

 • Lužické brikety REKORD spĺňajú vysoké požiadavky emisných limitov. Aby bolo možné dobré a čisté spaľovanie, je potrebné dbať na nasledovné:

  • správne palivo
  • v správnom ohnisku
  • pri správnej manipulácii.

  Správne palivo znamená:

  • prírodné, neošetrené a dostatočne suché drevo (zvyšková vlhkosť ≤ 20 %), alebo drevené brikety
  • hnedouhoľné brikety bez prísad a spojív (odporúčame lužické brikety REKORD)
  • vhodný formát brikiet v závislosti od spaľovacieho priestoru

  Spaľovať by sa nemalo:

  • lakované alebo morené drevo
  • vlhké drevo
  • drevo s povrchovou úpravou
  • upínacie dosky a podobné drevené výrobky
  • odpad

  V otvorených krboch by ste nemali spaľovať ihličnaté dreviny, a to kvôli ich vysokému obsahu živice a s tým spojeným úletom iskier.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!