Kam dať popol?

Horúci popol nikdy nevyhadzujte priamo do smetnej nádoby! Popol je potrebné najskôr opatrne naplniť do ohňovzdorného kovového zásobníka, až kým úplne nevychladne. Dávajte pozor na to, aby aj kovový zásobník stál na ohňovzdornom podklade (napr. dlaždice, kameň), aby sa tento nepoškodil prípadným zvyškovým teplom. Keď je popol studený a už nedochádza k vyžarovaniu tepla, môžete zvyšky pomaly vyprázdniť do smetnej nádoby s netriedeným odpadom.

Vždy dávajte pozor na to, aby sa v popole nenachádzali zvyšky žeravých uhlíkov!

Aj vo vychladnutom popole môžu zvyšky uhlíkov zapáliť ostatný odpad. Preto popol zozbierajte oddelene do ohňovzdorného zásobníka.