Čo treba robiť, keď oheň nadmerne dymí alebo nehorí správne?

Silná produkcia čmudu alebo dymu spravidla vypovedá o nesprávnom palive, príp. o zlej manipulácii. Do spaľovacieho priestoru nepatrí lakované, vlhké a povrchovo upravované drevo, ako ani upínacie dosky a podobné predmety, vrátane odpadu.

Nechajte oheň vyhorieť alebo vyhasnúť. Presvedčte sa, že sú zvyšky úplne vychladnuté a už netlejú a vyhoďte ich do smetníka. Pred ďalším vykurovaním by ste mali skontrolovať kvalitu vášho paliva.

Popri nesprávnom palive môže byť dôvodom nesprávneho spaľovania aj zlá regulácia vzduchu. Pri tomto druhu ťažkostí pozrite návod na obsluhu vykurovacieho zariadenia.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!