Môžem kombinovať lužické brikety REKORD s palivovým drevom?

Kombinácia palivového dreva s hnedouhoľnými briketami je principiálne zmysluplná. Spravidla by sa malo za účelom rýchleho ohrevu používať palivové drevo. Keď už drevo horí, dokladajte brikety pre udržiavanie tepla a sálania. Vždy dávajte pozor na to, aby bolo palivové drevo neošetrené a dostatočné vysušené, aby nedochádzalo k zbytočným emisiám. Za týmto účelom musí byť drevo uskladnené dva roky na suchom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi, aby bola prípustná hodnota zvyškovej vlhkosti nižšia ako 20 %.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!