Čo sa stane s balením?

Balenie lužických brikiet REKORD je možné vyhodiť do bežnej smetnej nádoby pre fólie a plasty alebo do smetnej nádoby pre starý papier (pre papierové tašky).