Ako mám kúriť ekologicky?

Lužické brikety REKORD spĺňajú vysoké požiadavky emisných limitov. Aby bolo možné dobré a čisté spaľovanie, je potrebné dbať na nasledovné:

 • správne palivo
 • v správnom ohnisku
 • pri správnej manipulácii.

Správne palivo znamená:

 • prírodné, neošetrené a dostatočne suché drevo (zvyšková vlhkosť ≤ 20 %), alebo drevené brikety
 • hnedouhoľné brikety bez prísad a spojív (odporúčame lužické brikety REKORD)
 • vhodný formát brikiet v závislosti od spaľovacieho priestoru

Spaľovať by sa nemalo:

 • lakované alebo morené drevo
 • vlhké drevo
 • drevo s povrchovou úpravou
 • upínacie dosky a podobné drevené výrobky
 • odpad

V otvorených krboch by ste nemali spaľovať ihličnaté dreviny, a to kvôli ich vysokému obsahu živice a s tým spojeným úletom iskier.