Ako sa kúri s briketami REKORD?

Založenie ohňa:

Na čistý rošt položte vhodné podpaľovače, dostatočné množstvo palivového dreva a niekoľko hnedouhoľných brikiet. Uveďte ovládače vzduchu/vzduchové šupátka do polohy zapaľovania, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď sa palivo úplne zapáli, nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko na želaný stupeň výkonu podľa návodu na obsluhu zariadenia, príp. znížte prívod vzduchu (nedostatočný prívod vzduchu spôsobuje nekvalitné spaľovanie). Na vznietenie ohňa nikdy nepoužívajte nevhodné pomocné prostriedky (napr. benzín)!

Vykurovanie:

Po fáze zapálenia vzniká lôžko zo žeravých uhlíkov. Za účelom vykurovania vytraste popol, príp. toto lôžko preh­rabte. Na lôžko zo žeravých uhlíkov položte niekoľko hnedouhoľných brikiet a nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko do polohy zapálenia, príp. úplne otvorte prívod vzduchu. Keď je palivo zapálené, nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko do polohy želaného tepelného výkonu.

Udržiavanie tepla:

Pred nočným odpočinkom priložte ešte dve až štyri hnedouhoľné brikety a počkajte, kým sa rozhoria. Potom nastavte ovládač vzduchu/vzduchové šupátko podľa návodu na obsluhu. Nasledujúce ráno môžete po vysypaní popola, príp. po prehrabaní lôžka zo žeravých uhlíkov, pridať na lôžko drevo a niekoľko hnedouhoľných brikiet. Postupujte pritom podľa pokynov k vykurovaniu.