Brikety REKORD

Z lužického revíru do vášho uhoľného skladu

Spoločnosť Lausitz Energie Bergbau AG Schwarze Pumpe spracúva približne 5 % surového hnedého uhlia, ktoré sa ťaží v lužickom revíri, a v úpravovni v Nemecku z neho vyrába vysoko kvalitné krbové brikety a ďalšie moderné priemyselné palivá.

S dôrazom na kvalitu

Spracovaním, sušením v kogeneračnom zariadení a tvarovaním hnedého uhlia sa zvyšuje jeho výhrevnosť a zlepšujú sa úžitkové vlastnosti. Lužické brikety REKORD sa lisujú z vysušeného hnedého uhlia a bez použitia spojív. Vďaka prísnemu manažmentu kvality toto palivo dosahuje všeobecne vysokú kvalitu.

Teplo, o akom aj čerti snívajú

Hnedouhoľné brikety z Lužíc sa vyznačujú veľmi dobrou zápalnosťou a optimálnym horením s takmer dokonalým spaľovaním. V krbových kachliach, krboch i kotloch na pevné palivo sa cítia ako doma a poskytujú príjemné a dlhotrvajúce teplo s pekným plameňom.

Certifikáty

Čert vie prečo brikety REKORD

Vysoká výhrevnosť

Teplo, o akom čerti len snívajú.

Nepatrný obsah síry a popola

Pekelníci sa z vás nestanú.

Optimálne správanie pri spaľovaní

Uhoľné brikety ako sa patrí.

Dlho pretrvávajúce sálanie tepla

Pretože tepla nie je nikdy dosť.

Nemenia svoj tvar

Vysoká tvarová stálosť pri spaľovaní a nízke odieranie.

Kúrenie bez špiny

Čistá a nekomplikovaná manipulácia.

Zaujímate sa o maloobchodný odber?

Kontaktujte našich predajcov!

Kde kúpiť?