V akých zariadeniach sa môžu spaľovať lužické brikety REKORD?

Používanie hnedouhoľných brikiet je povolené iba v overených zariadeniach, ktoré výrobca vykurovacieho zariadenia v návode na obsluhu schválil pre používanie brikiet z hnedého uhlia. Vo všeobecnosti platí: hnedouhoľné brikety sa môžu používať iba vo vykurovacích zariadeniach s uzatvoreným spaľovacím priestorom, u ktorých je k dispozícii rošt so schránkou na popol.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu vykurovacieho zariadenia a v prípade pochybností o vhodnosti tohto druhu paliva sa obráťte na výrobcu tohto zariadenia.