Ochrana osobných údajov a cookies


INFORMAČNÉ OZNÁMENIE V SÚLADE SO ZÁKONOM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (skratka GDPR)

Osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli nám poskytnúť vaším vyplnením KONTAKTNÉHO FORMULÁRA, ako je napríklad vaše meno, adresa, telefón, prípadne iné, ktoré poskytujete s cieľom dozvedieť sa informácie týkajúce sa výroby a predaja najmä brikiet REKORD, prípadne iné údaje, informácie a skutočnosti v súvislosti s naším, prípadne vaším predmetom podnikania, budú na základe vášho vyplnenia KONTAKTNÉHO FORMULÁRU spracovávané ďalej a to len nasledovným spôsobom:

  • budú vám poskytnuté vami požadované údaje obchodného charakteru, ak tieto nie sú v rozpore s obchodným tajomstvom a ich poskytnutie neporušuje iné zmluvné vzťahy s tretími stranami
  • vaše osobné údaje nebudú archivované, nebudú spracovávané na žiadne marketingové aktivity, nebudú vytvárané vaše profily, a nebudú poskytované tretím osobám
  • celá vzájomná komunikácia bude len v elektronickej podobe, nebude vytváraná žiadna zálohová dokumentácia v papierovej podobe, len v prípade vášho opätovného výslovného samostatného súhlasu
  • vaše poskytnutie vašich osobných údajov, vyplnením KONTAKTNÉHO FORMULÁRA je z vašej strany dobrovoľné
  • k vašim osobným údajom má z našej strany prístup len zodpovedná, k tomu určená osoba
  • vaše osobné údaje nie sú ukladané na server a naša www stránka pre externé osoby nepoužíva cookies
  • v prípade vašich otázok a požiadaviek týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu a to prostredníctvom emailovej adresy info@kbubrikety.sk

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!