Presklené dvierka môjho zariadenia sú znečistené od sadzí. Čo môžem robiť?

Presklené dvierka znečistené od sadzí poukazujú väčšinou na neodbornú obsluhu zariadenia alebo na používanie nesprávnych či nízkohodnotných palív. Pokiaľ vykurujete podľa pokynov návodu na obsluhu vášho zariadenia, nemalo by k tomu vôbec dôjsť. Príčinou takéhoto znečistenia môžu byť brikety, ktoré nezodpovedajú štandardu kvality lužických brikiet REKORD, alebo ošetrené či vlhké drevo. Začadené presklené dvierka môžu byť po vychladnutí vyčistené pomocou prostriedku na čistenie skla, čističa sadzí pre krby alebo pomocou bežného čistiaceho prostriedku na drhnutie.