Vykurovacie zariadenia

Moderné ohniská ako prídavné kúrenie

Moderné zariadenia na pevné palivá, ako krby, krbové kachle a kachľové pece, vytvárajú miesto pokoja a uvoľnenia. Starajú sa o pocit pohodlia a pohody. Vďaka optimálnym spaľovacím systémom dosahujú moderné ohniská vysoký stupeň účinnosti a sú mimoriadne ekologické. Či už ako pohodlné prídavné vykurovanie, alebo náhrada kúrenia za zimných dní: pri správnom používaní sa s vykurovacím zariadením na pevné palivo dajú jednoduchým spôsobom znížiť náklady na vykurovanie. S ohľadom na vysoké ceny vykurovacích olejov a zemného plynu, používanie domácich palív, ako drevo a hnedouhoľné brikety, značne odľahčí domáci rozpočet.

Pre vykurovanie je dôležitá správna kombinácia palív: drevo je ideálnym palivom pre rýchle vyhriatie, alebo krátke používanie ohnísk. Na rozdiel od dreva sú hnedouhoľné brikety ideálne, keď plamene nemajú vytvárať iba romantickú atmosféru, ale majú vydávať teplo po dlhší čas. Zatiaľ čo drevo na začiatku rýchlo zahreje obytný priestor, hnedouhoľné brikety sa následne postarajú o pretrvávajúce, rovnomerné teplo.

Popri povoleniach pre obidve palivá, je pri zaobstaraní si nového vykurovacieho zariadenia rozhodujúca veľkosť priestoru, ktorý treba vyhrievať. Pri ohniskách, ktoré sú závislé od vnútorného vzduchu, by na každý kW mali byť k dispozícii 4 m2 priestoru. Kto chce svoje ohnisko využívať ako jediný zdroj vykurovania, mal by okrem toho zvážiť vhodnosť vykurovacieho zariadenia na trvalú prevádzku. Ohniská označené DINplus sa okrem iného vyznačujú mimoriadne ekologickým spaľovaním (chudobným na škodliviny) a vysokým stupňom účinnosti.

Účinné vykurovacie systémy

Ak ide v prvom rade o trvalú a hospodárnu produkciu tepla napr. pre malý rodinný dom, zmysluplnú alternatívu ponúkajú kompaktné kotle na pevné palivo a kotlové systémy. Tieto vo veľkej miere umožňujú využívanie prirodzených nositeľov energie, ako hnedého uhlia a dreva, a dajú sa zapojiť do uzavretých vykurovacích obvodov so solárnymi zariadeniami, olejovými a plynovými kotlami, tepelnými zásobníkmi atď.

Ako aj pri olejovom ústrednom kúrení, teplota v rôznych izbách sa dá individuálne a pohodlne riadiť prostredníctvom regulačnej techniky. Súčasne má kotol na pevné palivo pri energetickom napájaní vysokú mieru flexibility a nezávislosti. Kontaktujte kompetentných z oblasti vykurovacej a sanitárnej techniky ohľadom možností a nechajte si individuálne poradiť.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!