Kúrenie briketami

Brikety - optimálne pevné palivo pre príjemnú atmosféru

Cítiť pohodlie a bezpečie, ohriať telo i dušu, vychutnávať si okúzlenie plameňmi: Ľudí odjakživa fascinovala sila ohňa. Kozuby, kachľové pece a krby ponúkajú pohodlným spôsobom nenapodobiteľný pocit domova. Či už ako prídavné vykurovanie v prechodnom období, zmysluplný zdroj tepla za studených zimných dní, alebo jediný zdroj vykurovania – moderné vykurovacie zariadenia spĺňajú najvyššie požiadavky a dosiahnete ich pri každom z týchto účelov využitia.

Popri pôsobivej hre plameňov sa príjemné sálavé teplo moderných ohnísk stará o pohodu a zdravú mikroklímu. Pozitívny vedľajší účinok: s vykurovacími zariadeniami na pevné palivo sa dajú cielene znížiť náklady na vykurovanie. Pri rastúcich cenách za vykurovací olej a zemný plyn sú drevo a brikety výhodnou alternatívou. Aby bolo vykurovanie s pevnými palivami nielen pohodlné a hospodárne, ale aj spĺňalo aktuálne požiadavky na ochranu životného prostredia, treba vždy dbať na súlad medzi prístrojovou technikou, používaním pevných palív a správnou manipuláciou.

Oheň - ako to funguje

Kyslík, palivo, teploPre čisté a účinné spaľovanie je dôležitý správny výber pevného paliva, prívod kyslíka, ako aj optimálny vývoj teploty v spaľovacom priestore. Pri zohrievaní ešte studeného spaľovacieho priestoru je preto mimoriadne dôležité postarať sa o primerane vysoké počiatočné teplo, a to prostredníctvom vhodného podpaľovača a podpaľovacieho dreva.

Za účelom zachovania nízkej hladiny emisií a optimálneho využitia paliva musia plyny, vznikajúce pri spaľovaní, zostať v spaľovacom priestore tak dlho, kým sa čo možno najviac nespália. Veľký význam má pritom optimálny prívod vzduchu: príliš malé množstvo vzduchu vedie k nedostatku kyslíka a k nedokonalému spaľovaniu. Príliš veľa vzduchu zas môže viesť k preťaženiu vykurovacieho zariadenia, alebo v závislosti od druhu a miesta prívodu k zníženiu teploty v spaľovacom priestore a teda k zníženiu stupňa účinnosti. V každom pripade sa riaďte pokynmi návodu na obsluhu výrobcu Vášho zariadenia.

Optimálne využitie pevných palív

Na základe svojich rozličných kvalít majú jednotlivé druhy palív rozličné spaľovacie vlastnosti. V závislosti od požiadaviek a užívateľského správania majiteľa vykurovacieho zariadenia sa pevné palivá dajú cielene používať a zmysluplne kombinovať. Drevo, hnedouhoľné a drevené brikety sa skladajú jednak z pevných, jednak z prchavých zložiek. Najskôr sa spaľujú neviditeľné – prchavé zložky. So stúpajúcou teplotou v spaľovacom priestore sa na horľavé plyny štiepia aj pevné zložky paliva, ktoré takto môžu reagovať s kyslíkom spaľovaného vzduchu.

Na rozdiel od oleja alebo plynu teda spaľovanie prebieha v dvoch fázach. Prchavé zložky horia pri veľkom plameni, pevné zložky zas pri menšom plameni. Podľa toho sa v priebehu vykurovania mení obraz plameňa a vývoj tepla.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!