Značka REKORD

Kým sa továrne na brikety v rýnskom revíri už v roku 1904 zjednotili v spoločnej značke brikiet „Union“, v Lužiciach ešte dlhú dobu panovala rozmanitosť mnohých názvov.

So založením Nemeckej demokratickej republiky a s ním spojeným znárodnením podnikov sa toto množstvo značiek stratilo. Brikety boli pomenované už len podľa podniku, z ktorého pochádzali. O niečo neskôr bol tento názov nahradený len skratkou, ktorá niečo hovorila už iba odborníkom.

V roku 1961 bola slovná a obrazová ochranná známka REKORD oficiálne zapísaná ako ochranná známka a odvtedy zastupuje malé energetické balíky, upravené podľa najvyšších štandardov kvality. 

Továreň na výrobu brikiet Schwarze Pumpe

Spracovateľský závod Schwarze Pumpe sa nachádza v Dolných Lužiciach, približne 130 km južne od Berlína, na pomedzí s Poľskom a Českom. Továreň na výrobu brikiet v lokalite Schwarze Pumpe je v súčasnosti najmodernejšou a najinovatívnejšou svojho druhu v Európe. Ťažba surovín a výroba elektrickej energie, výroba palív a technologický výskum sa tu navzájom prelínajú.

Spracovaním, sušením v kogenerácii a formovaním hnedého uhlia sa v procese úpravy dosahuje zvyšovanie výhrevnosti a zlepšovanie úžitkových vlastností. Prísny manažment kvality – od surovín cez výrobu až po logistiku – garantuje všeobecne vysokú kvalitu paliva.

Približne päť percent surového hnedého uhlia ťaženého v lužickom revíri spracúva Lausitz Energie Bergbau AG Schwarze Pumpe na vysoko kvalitné krbové brikety a efektívne priemyselné palivá. Pritom sa používa výlučne hnedé uhlie z povrchovej ťažby vo Welzow-juh a Nochten, ktoré sa vyznačuje mimoriadne nízkym obsahom popola a síry. Moderné odprašovacie zariadenia sa starajú o prevádzku spracovateľských zariadení s nízkymi škodlivými emisiami.

Potrebujete poradiť?

Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás!